หน้าแรกศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

นวันที่ 18  ธันวาคม 2557 นางวารี  คำธนนันทิกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ติดตามท่าน  ธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ในสังกัด จำนวน162 คน  ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โดยเจ้าสภาพให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนเข้ารับฟังการบรรยายจาก  นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อเอ็ด เขต 2  และทีมวิทยากรในสังกัดฯ
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557  ผู้อำนวยการวารี  คำธนนันทิกุล  และคณครู  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมกันจำนวน 9 โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ คือ  โรงเรียนบ้านดอนหัน  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย  โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  โณงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่  โรงเรียนบ้านโสกหว้า โรงเรียนโนนสำราญวิทยา  และโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  โดยพักแรม  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนหัน

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

Download / ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • สอบ Pre O-Net รอบสอง โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  จัดสอบ Pre O-Net รอบสอง เพื่อประเมินและทดสอบความรู้ ความสามารถก่อนเข้าสอบ O-Net
  ส่ง 14 ม.ค. 2558 07:37 โดย nyk. sysadmin
 • วันเด็กแห่งชาติ 2558 วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  ของทุกปี  เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้ ก็ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จ ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2558 21:25 โดย nyk. sysadmin
 • กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557  ผู้อำนวยการวารี  คำธนนันทิกุล  และคณครู  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 4-6  ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล  เข้าค่ายลูกเส ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2557 22:11 โดย nyk. sysadmin
 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่ โนนสำราญ ในวันที่ 24 - 28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ผู้บริหาร 15  โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษษบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  อ.เมืองชัยภูมิ  ร ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2557 19:08 โดย nyk. sysadmin
 • ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู & MOU ผู้บริหารสถานศึกษา นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครูในพื้นที่อำเภอเมืองตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพาสู่เป้าหมาย (PP.T. Model) ปีการศึกษา ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2557 12:54 โดย nyk. sysadmin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

แสดงความคิดเห็น


comment

หน่วยงานทางการศึกษา