ตราสัญญลักษณ์

การศึกษาปฐมวัย

E-filling

เวบไซด์ที่น่าสนใจ

สมุดเยี่ยม

Social

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

งานสารบรรณโรงเรียน

ผลสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554

โพสต์22 พ.ค. 2555 08:51โดยnyk. sysadmin   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2555 10:48 ]
-  ข้อมูลผลสอบ NT ของนักเรียนนักเรียนชั้น ป.3 
   โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 
         ปรนัย   
           อัตนัย 
-  ข้อมูลผลสอบ NT ของนักเรียนนักเรียนชั้น ป.3 และ ม.2
   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2554   
  
    คลิกที่นี่  http://www.nitedcpm1.net/wat
 
Comments